25-26 august @ FOLK OSLO
YOUNG SUSTAINABLE IMPACT OG FOLK OSLO GIR GRATIS COACHING OG OPPFØLGING OVER EN HELG TIL 15 UNGDOMMER, PÅ TVERS AV BYDELER OG BAKGRUNNER.

Hva er behovene dine, hva gir og tar energien din? Hvordan tenker du om deg selv, hvilke tankemønstre pleier du å kjøre, bevisst eller ubevisst? Hvordan fungerer du i relasjon med andre? Uansett hva eller hvor du vil i livet, kanskje du heller ikke vet det enda, så vil du ha stort utbytte av å ha et overblikk over hvem du er og hvordan du fungerer.

Det er viktig for oss å påpeke at vi ikke kommer til å gi deg en fasit, heller en trygg ramme som du kan fylle med dine egne tanker og følelser slik at du får mest mulig ut av det sammen med de andre du er på gruppe med. Her øker vi forståelsen vår sammen, i stedet for en typisk skolesetting der en person forteller deg hva du skal tenke.

Å gi deg dette springbrettet er vårt bidrag i forbindelse med et globalt "Doathon", der folk i det globale nettverket "Earthpreneurs" gjør hva de vil for å bidra til sine lokale samfunn. Vi som kjører opplegget har erfaring fra blant annet Future Leaders og Emergence School of Leadership, og vil bruke helgen vår til å gi deg en berikende opplevelse.
Programmet
Opplegget du går igjennom baserer seg på innsikt fra Future Leaders og Emergence School of Leadership, der vi har trukket ut delene av det som retter seg mer innover enn delene som handler om ren ledelse, selv om dette på mange måter går hånd i hånd. Vi kommer til å jobbe sammen i team, og ha enkelte foredrag. Oppgavene får du på selve dagen, men i hovedsak kjører vi to dager med to tematikker:

1.
Hvordan du ser på deg selv internt
-Ditt narrativ
-Hvordan fungerer egoet?
-Hvordan tenker du om deg selv, hvilke tankemønstre pleier du å kjøre, bevisst eller ubevisst?

2.
Hvordan du fungerer i relasjon med andre, i konteksten rundt deg.
-Hva gir og tar energi av deg?
-Følelsen av viktighet


Organisasjonene
Young Sustainable Impact (YSI), er en norsk veldedig organisasjon som sikter på å finne og binde sammen unge talenter globalt som sammen skal lage 'impact startups' for å løse verdens bærekraftsutfordringer. Dette blir gjort både via et digitalt innovasjonsprogram og ved å bygge nettsamfunn sentrert rundt bærekraft og entreprenørskap. I tillegg til dette jobber vi også med etablerte bedrifter, organisasjoner på spørsmål relatert til bærekraft, innovasjon og ungt engasjement.

  • Innovasjonsprogrammet består av fem måneder på nett hvor de valgte lagene går fra et ønske om å endre verden til en ny bedrift, før de møtes i Oslo for å gjøre ferdig forretningsplaner og presentasjoner som skal legges frem for investorer den 24. August. For årets program fikk YSI mer enn 8 500 søknader fra over 165 land. I tillegg til dette har det også blitt holdt lokale program i Kina, Singapore og Bangladesh.
  • Earthpreneurs består av et globalt, og 60+ nasjonale digitale nettverk. Mer enn 7 900 unge mennesker med fokus på bærekraft samles her, og får mulighet til å møte likesinnede individer, diskutere spørsmål relatert til bærekraft og dele muligheter. Over den siste måneden har det vært 4 300 aktive medlemmer i dette levende nettverket.
FOLK OSLO er et coworkingspace og et problemverksted hvor mennesker og virksomheter møtes for å løse samfunnsutfordringer. Ved å utvikle produkter, selskaper og konsepter i fellesskap er målet å kunne bidra til både en mer bærekraftig verden og en bedre lokal situasjon i Oslo. Vi har medlemmer på tvers av akademia, næringsliv, organisasjoner og forskningmiljøer.
Med andre ord er dette muligheten til å lære om ting som skolen sjelden lærer deg. Verdien på dette opplegget ligger på rundt 4000 kroner per person, men er som nevnt gratis.
Søk nå
Møt våre folk
Vi gleder oss til å møte deg.
Christoffer Bouwer
Operations Associate
Young Sustainable Impact
Alex Moltzau
Chief Communications Officer
Young Sustainable Impact
Ida Hatlebrekke
Daglig Leder
FOLK OSLO
Isabelle Davodi
Community Manager
FOLK OSLO
David Møller
Business Coach
Young Sustainable Impact
Julia Gundersen
Outreach Manager
Young Sustainable Impact

Designet av Alex Moltzau
www.alexmoltzau.com
Made on
Tilda